беззаперечний


БЕЗПЕРЕЧНИЙ (який не викликає і не може викликати заперечень), НЕЗАПЕРЕЧНИЙ, БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ, НЕЗАПЕРЕЧЛИВИЙ рідше; НЕСПРОСТОВНИЙ, НЕВІДПОРНИЙ (який не може бути спростований). Існують і безперечні ознаки спорідненості українського епосу з епосом болгарським та сербським (М. Рильський); - З тебе, Левку, якщо не дипломат, то артист напевно буде. Талант маєш незаперечний (І. Цюпа); Вона з молодих літ заопікувалася садом і стала беззаперечним авторитетом для жінок селища в цій галузі (Ю. Яновський); Романтична скерованість (письменника) у майбутнє тісно пов'язана з незаперечливою вірою в силу вітчизняної науки й техніки (П. Тичина); В цьому памфлеті я подав велику кількість яскравих і неспростовних фактів (Ю. Мельничук); Антон Герасимович раз у раз у дискусіях вдається до цього невідпорного аргументу з синами, і чим тут заперечиш? (О. Гончар). - Пор. безсумнівний, 1. переконливий.
РІШУЧИЙ (про вимогу, наказ, тон і т. ін.), КАТЕГОРИЧНИЙ, ТВЕРДИЙ, БЕЗАПЕЛЯЦІЙНИЙ, БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ, УЛЬТИМАТИВНИЙ, НАВАЖЛИВИЙ заст. Я переконував свого хазяїна таким рішучим тоном, що він, врешті, засміявся, не розуміючи мене, але бійки не продовжував (Ю. Яновський); Дратував мене і тон, яким я розмовляв з Вітею: канцелярська і категорична форма моїх звернень і вимог (Я. Гримайло); Олену шокує самовпевнений, безапеляційний тон Оксани (Ірина Вільде); - Брешеш! - сказав беззаперечним тоном баришник (А. Шиян); Ультимативні вимоги; Така сміливість трохи стурбувала стару Каралаєву. Вона почула не м'який, а вже інший, наважливий, твердий тон в його словах (І. Нечуй-Левицький).


Якщо це не те, що Ви шукали, тоді спробуйте пошукати серед усіх словників нашого сайту або ж у вікіпедія.