баба-яга


ВІДЬМА (за народним повір'ям - зла жінка, яка, знаючись з "нечистою силою", завдає людям шкоди, лиха), БАБА-ЯГА, ЯГА, ЧАКЛУНКА, ЧАРІВНИЦЯ, ФУРІЯ (з античної міфології). - Чи ти ба! чисто неначе відьми та упирі злетілись на коцюбах на Лису гору (І. Нечуй-Левицький); Раз убили брати дику козу, а то не коза була - то була дочка баби-яги (казка); Всього б там угледів... От хоча б яга... Кажуть, ніби в ступі Їздить без коня... (П. Грабовський); - Як це ви можете знати, що вас чекає завтра? - запитав я в тітки. - Ви чаклунка чи ворожка? (Є. Гуцало); (Юліан:) Зостанься тут, а я піду до відьми-чарівниці, вона у балці тут живе, і де об чім порадюсь з нею (І. Карпенко-Карий); Прибігла фурія із пекла, Яхидніша од всіх відьом (І. Котляревський).
ВІДЬМА зневажл., лайл. (про злу, сварливу або потворну жінку), МЕГЕРА, ЗЛЮКА, ГАРПІЯ, ГАРГАРА діал.; БАБА-ЯГА, ЯГА, КАРГА (перев. про стару); ФУРІЯ (перев. про розлючену). - Щасливий ти, Якове! - казав він, - щасливий! Он твоя? - сидить... тиха та мирна... А глянь на мою? Відьма... А все-таки я її люблю (Панас Мирний); Теща малювала-ся йому страшною мегерою (П. Загребельний); - А що ти робитимеш, коли султан тебе розлюбить через оцю гарпію? (З. Тулуб); - У тебе не хазяйка - баба-яга. Я заходив уже сьогодні. Вигнала (А. Головко); Недавно на другій женився, Та, бач, в рахунку помилився, Із жару в полом'я попав; Щоб од яги як одв'язаться, То мусив в військо записаться (І. Котляревський); - Що вона (бабка) говорить, клята карга! - змертвілими губами прохрипів сам до себе майор (Ю. Бедзик); Несподівано розчинилися двері й висока, чорна, якась довгобраза, довгорука, довгонога фурія влетіла в хату (Л. Яновська). - Пор. злюка.


Якщо це не те, що Ви шукали, тоді спробуйте пошукати серед усіх словників нашого сайту або ж у вікіпедія.